Voice Dialogue

Als mens heb je meerdere stukjes van jezelf, ”ikken” in jezelf die je kunt herkennen. Denk hier aan bijvoorbeeld de stem die vind dat je alles maar moet doen, die lijstjes maakt en zorgt dat dingen gedaan worden. Deze “ik” noemen we de drammer. Je hebt ook een “ik”die een kindstuk in jezelf vertegenwoordigt. Dit stemmetje in jezelf bekijkt de wereld nog steeds door de ogen en ervaringen zoals jij dat deed toen je een kind was. Het kritische stemmetje dat van alles vindt van jezelf en anderen en vanuit daar een oordeel en mening heeft over jezelf en de buitenwereld noemen we de criticus. Dit zijn voorbeelden van ”ikken” in jezelf ook wel sub-persoonlijkheden genoemd die iedereen wel in meer of mindere mate herkent in zichzelf.

In je dagelijkse volwassen leven denken we vaak wel dat we vanuit ons volwassen ik reageren en waarnemen maar als je dit gaat onderzoeken zul je verbaasd zijn hoe vaak er een ander stukje van jezelf waarneemt en reageert. Alle stukken zijn van jou en horen bij jou als mens maar het mooie ervan is dat je ze kunt uitnodigen in de energie zodat er een gesprek mee aan gegaan kan worden. (Voice Dialogue of Stemmendialoog).

Als je met een ‘ik’ praat, lijkt het alsof het een persoon van vlees en bloed is. Een persoon met een eigen geschiedenis, eigen beweegredenen om te bereiken wat hij wil en gegronde redenen om dit te doen. Een sub-persoon heeft vaak goede bedoelingen, zo wil hij je beschermen tegen vermeende kwetsing van buitenaf. Het is leerzaam en bijzonder om met deze sub-personen kennis te maken en te ontdekken hoe je daardoor een bepaald gedrag van jezelf kunt begrijpen en ombuigen. Het is iedere keer weer bijzonder en leerzaam om in gesprek te gaan met deze delen van jezelf en onverwachte zaken te ontdekken. Daarnaast zul je ontdekken hoe prominent deze delen in je dagelijkse leven je welbevinden beïnvloeden in jezelf en in interactie met anderen. Je leert patronen herkennen die nu in je volwassen leven minder positief voor je werken in de dagelijkse gang van zaken.
Als je weet hoe deze patronen zijn ontstaan en welk doel ze gediend hebben kun je er ook bewuster anders mee leren omgaan.