Levensthematiek Coaching

Een onverwachte gebeurtenis in je leven zorgt voor shock en spanning. Denk aan levens veranderende ervaringen als een ongeluk, een scheiding, een overlijden of zelfs het verliezen van je baan of een familielid. Het zijn gebeurtenissen die een mega impact hebben op je leven en de manier hoe jij in je veiligheid en zelfvertrouwen staat. Je opvattingen over het leven dat je leeft kunnen er wankel van worden en alles lijkt onzeker te worden. Burn-out en depressie kunnen op de loer liggen. Door eigen doorleefde ervaringen op het gebied van scheiding, werkeloosheid, familie-drama en meerdere traumatische verlieservaringen kan ik op een heldere manier met je mee kijken. Bij deze behandeling zal ik je ondersteunen en begeleiden. Daarbij fungeer ik als een spiegel zodat jij het duwtje in de rug krijgt en de hulp om je eigen weg te vinden in deze heftige levens veranderende gebeurtenissen.